Filiz Kirazlıdere Elektrik Üretim A.Ş. Kirazlıdere Termik Santralinin 07.03.2013 tarih, EÜ/4031-5/02545 numaralı elektrik üretim lisansı bulunmaktadır. 2 üniteden oluşan santralin kurulu gücü 180+800 MWe olmak üzere toplam 980MWe’dir.

Kirazlıdere Termik Santrali’nin 1. ünitesi için ilk ÇED olumlu kararı 14.02.2013, 2. ünitesi için 14.06.2013 tarihinde alınmış olup 05.03.2015’te birinci ve ikinci ünitelerin Revize ÇED olumlu kararı 3820 ve 3821 numaralı kararlarla çıkmıştır. Firmamız tarafından verimlilik artışına esas yapılan başvuruyu ÇŞB 13.04.2016 tarihli yazı ile uygun görmüş olup projelerin ÇED olurları 2x800MWe şeklindedir.

Tesis alanının 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 18.03.2015 tarih ve 171637810 sayıyla onaylanmıştır. Tesis alanının tahsisi ile ilgili “Santral Alanı Orman Kesin İzin oluru” 17.08.2015 tarih 159 sayılı Olur ile, “Kül Depolama alanı Orman Kesin İzin Oluru” ise 25.02.2016’da 25 sayılı Olur ile alınmıştır.

Tesis faaliyete geçtiğinde 37 adet izin ve 208 adet kurum görüşü alınmış olacaktır.